Ryszard Galla

Ryszard Galla,Poseł na sejm RP,Opolszczyzna

Komisja Mniejszości w sprawie powiększenia miasta Opola

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, którego tematem było rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie skutków planowanego powiększenia miasta Opola dla mniejszości niemieckiej. Projekt złożył pod obrady Komisji wiceprzewodniczący Ryszard Galla. W dokumencie znalazł się zapis mówiący o tym, że zmiana granic administracyjnych Opola stanowić będzie naruszenie art. 5 ust. 2 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, który stanowi: "Zabrania się stosowania środków mających na celu zmianę proporcji narodowościowych lub etnicznych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości".

2016-07-21więcej >>

Newsletter

Ankieta

Czy odwiedziłeś/-aś już Jurapark w Krasiejowie?

Tak

Jeszcze nie miałem/-am okazji

Biuro Poselskie Posła Ryszarda Galli
ul. M. Konopnickiej
45-004 Opole
tel./fax 077/4544466
Nip 754-112-08-19
Sejm RP
ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
tel. +48 22 694-17-56,
tel./fax. +48 22 621-54-35
e-mail: ryszard.galla@sejm.pl
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: (0-77) 402 51 05
fax: (0-77) 402 51 15
e-mail: haus-opole@haus.pl
www: www.haus.pl